maandag 14 november 2011

Monday Katzelkraft day..Maandag Katzelkraft dag....

Goodmorning, it’s Monday so Katzelkraft day.

At the moment something else is going on.
My father died last Wednesday and the funeral is today


Goedemorgen, het is Maandag dus Katzelkraft dag.
Maar iets anders is aan de gang.
Mijn vader is afgelopen
Woensdag overleden en de crematie vindt vandaag plaats.
~~~~~~~~
The card I made is especially for him; his last minutes ticked away.
I made this card with a medium and dye ink.

Deze kaart is speciaal voor hem gemaakt; zijn laatste minuten die wegtikken.
Ik heb het gemaakt met een medium en dye ink.

Rest in peace Daddy.
Rust in vrede Pa.

Thanks for visiting my blog
Jolande